בלי  להירתע  ממכשולים,

רואים  רק  הזדמנויות, זה

יהיה   הנאה   וגם   אתגר 

לשמש   השראה   לאחרים

כמונו.